Tempo růstu počtu trestných činů v kyberprostoru letos zpomalilo

Podle prezidenta České bankovní asociace Jana Juchelky banky evidovaly za prvních šest měsíců roku 31.323 napadených klientů a součet odčerpaných peněz přesáhl 670 milionů korun.

Škody klientů bank u kyberzločinů jdou do stovek milionů, na jednoho poškozeného klienta v průměru připadá 21.522 korun.

„Významná část rozpočtu bank jde do kyberbezpečnosti, ať už do nových technologií, nebo vzdělávacích a osvětových aktivit. Díky investicím do moderních technologií a dobře nastaveným interním procesům se bankám daří předcházet škodám klientů nebo je snižovat.“

Odpovědnost podle něj nicméně není jen na bankách, ale hlavně na samotných klientech.

To, že finanční instituce rok od roku významně posilují rozpočty na kyberbezpečnost, dokládají i data Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).