Antimonopolní úřad zastavil správní řízení s ČT v souvislosti s výběrovým řízením na analýzy objektivity zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů – neshledal porušení zákona

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně zastavil správní řízení s Českou televizí v souvislosti s výběrovým řízením na zakázku obsahové analýzy zpravodajství, publicistiky a diskuzí včetně aspektů vyváženosti a objektivity na roky 2024-2028.

Podnět k zahájení šetření antimonopolnímu úřadu podala organizace Kverulant.org v červnu 2023, která v něm obvinila Českou televizi z manipulace s veřejnou zakázkou, nehospodárnosti a v důsledku zpochybnila objektivitu a nestrannost prováděných analýz.

„Česká televize rozhodnutím ÚOHS definitivně získává na dalších pět let kvalitní analýzu vyváženosti a objektivity zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Veškeré pochybnosti o výběrovém řízení byly ÚOHS zamítnuty,“ říká Renata Týmová, vedoucí útvaru výzkumu a analýz.

Obsah podnětu byl zveřejněn ze strany Kverulant.org v řadě konspiračních a dezinformačních médií a dále byl přejímán i ostatními médii, a to včetně záměrně nadsazených údajů o objemu finančních prostředků vynakládaných na tyto analýzy v předchozích letech či nepravdivých informací o požadavcích výběrového řízení. ÚOHS v listopadu 2023 nejdříve vydal příkaz, kterým uložil ČT pokutu 180 tisíc korun a zahájil tím správní řízení. Příkaz byl založen zejména na tvrzeních potenciálního dodavatele, společnosti NEWTON Media, a.s. Podáním odporu ze strany ČT v listopadu 2023 byl příkaz automaticky zrušen, včetně uložené pokuty, a v řízení bylo dále pokračováno. ÚOHS rozhodl ve prospěch České televize 23.2.2024 a rozhodnutí nabylo právní moci 12.3.2024.

Správní řízení ÚOHS zastavil, protože neshledal porušení zákona. Úřad zpochybnil motivaci a věrohodnost tvrzení společnosti NEWTON MEDIA, která byla podkladem pro zaslání podnětu ze strany organizace Kverulant.org a navazující kampaně v konspiračních a dezinformačních médiích,“ vysvětluje situaci Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu.

O tvrzeních společnosti NEWTON Media, a.s. ÚOHS ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že „tvrzení dané společnosti se ukázala jako do jisté míry zavádějící“ a „ne všechna tvrzení společnosti NEWTON MEDIA lze považovat za zcela platná (nezpochybnitelná)“.

K motivaci společnosti pak ÚOHS uvedl „v této souvislosti však musí Úřad podotknout, že o skutečnosti, že by daná společnost měla vážný zájem o získání šetřené veřejné zakázky, avšak zadávací podmínky veřejné zakázky by považovala za nezákonné, nesvědčí žádné konkrétní kroky z její strany, resp. nevyužila žádných nástrojů, které jí zákon v takové situaci vůči zadavateli nabízí (žádost o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona, příp. námitky proti zadávacím podmínkám)“. Ve výsledku pak ÚOHS konstatoval, že „Všechny výše uvedené okolnosti tedy narušují věrohodnost tvrzení společnosti NEWTON MEDIA a jejich jednoznačné vyznění, kdy pochybnosti Úřadu nebyly rozptýleny ani poté, co s nimi byla konfrontována“.