Univerzita Karlova se posunula v prestižním mezinárodním žebříčku oborového srovnání

Podle nově zveřejněného mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2024 si Univerzita Karlova (UK) polepšila hned ve třech oborech. Celkem byla UK klasifikována v 25 oborech, ve 22 z nich je vůbec nejlépe hodnocenou českou vysokou školou. V hodnocení se navíc meziročně ve čtyřech oborech objevila zcela nově.

Univerzita Karlova si oproti loňskému roku konkrétně polepšila v oborech historie, lingvistika a filozofie. Nově se pak mezi nejlepšími školami v celosvětovém srovnání nachází v oborech archeologie, geologie, geofyzika a vědy o Zemi. Celkem byla v letošním roce Univerzita Karlova klasifikována v 25 oborech, a opět se tak stala univerzitou s největším počtem hodnocených oborů v České republice. Z 25 oborů, ve kterých je UK klasifikována, je ve 22 oborech vůbec nejlépe hodnocenou českou vysokou školou. Samotný fakt, že se obory do klasifikace dostanou, je již zařazuje mezi ty nejlepší v mezinárodním měřítku.

Součástí zmíněného hodnocení bylo celkem 5 tisíc univerzit, přičemž 1 559 se jich objevuje ve zveřejněných výsledcích. Celkem ve čtyřech oborech (archeologie, filozofie, politologie a mezinárodní studia a geografie) se navíc umístila mezi nejlepšími 150 školami na světě.

„Mám nesmírnou radost z toho, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje okruh oborů, které jsou začleňovány do hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích. Dokazuje to, že i při velké rozmanitosti a opravdu širokém záběru jednotlivých fakult lze dosahovat vynikajících výsledků,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Za zmínku také stojí, že Univerzita Karlova je v letošním roce jako jediná vysoká škola v České republice klasifikována v oborech anglický jazyk a literatura, filozofie, historie, moderní jazyky, mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní studia, sociologie, farmacie a farmakologie, geofyzika, geografie, geologie a vědy o Zemi.