Stromy a naše budoucnost

Sázení stromů má velký dopad na kvalitu života lidí zejména ve velkých městech. Jejich koruny totiž dokážou snížit množství zpětně vyzářeného a odraženého tepla z ulic, budov a chodníků a ochladit tak městský prostor rozpálený letním sluncem až o třetinu. Tím vám pomohou nejen příjemněji přežít letní dny, ale také snížit náklady na klimatizaci.

Stromy vám však dokážou ušetřit energii i v zimě. Zvládnou totiž zpomalit studené zimní větry a snížit tím vaše náklady na vytápění o 10 až 20 %.

Kořenové systémy stromů zjednodušují také regulaci dešťové vody. Dokážou totiž zpomalit její špičkový průtok a snižují celkový objem vody, která bez užitku odteče do kanalizace. Stromy dokážou zachytit vodu z přívalových srážek, kterou poté vrací do ovzduší prostřednictvím odpařování. Podporují také propustnost půdy a pomáhají jí při vsakování srážek do podzemních vod.

Stromy rostou pomalu a žijí dlouho. Aby se budoucí generace mohly těšit z jejich stínu, je s jejich výsadbou potřeba začít již dneska.