Trendy ve venkovní reklamně v roce 2023

Venkovní reklamou (outdoor reklama) se rozumí billboardy a jejich různé inovační typy (např. bigboardy, megaboardy), klasické plakátovací plochy – plošiny plzeň, nástěnné plachty a malby, lampostery, informační systémy – plošiny rokycany, citylighty, reklama na lavičkách, na zastávkách městské hromadné dopravy nebo reklama v interiéru i exteriéru MHD a další.

Reklamní bannery a malby

Tato forma reklamy nemá žádný stanovený rozměr, svou velikostí se přizpůsobuje venkovní ploše, kterou představují například štíty budov, střechy nebo samostatné nosiče. 

Patří mezi největší formáty, které lze těžko přehlédnout. 

Jako nosič reklamy se používají plachty, síťovina nebo přímo fasády domů.

Billboardy

Billboardy – reklama plzeň jsou základním a zároveň nejrozšířenějším typem venkovní reklamy. Je to univerzální médium pro lokální a celostátní kampaně. 

Obvykle jsou tištěny na papír (někdy se skládají z více dílů), a bývají vylepovány na panely ve městech, na budovách, u silnic, dálnic či obchodních center. 

Standardní rozměr billboardu se počítá na 5,1 × 2,4 metru. 

Billboardy mohou být osvětlené i neosvětlené.

Citylighty

Se citylight vitrínami se setkáme nejčastěji ve větších městech. Jedná se o velmi atraktivní reklamní nosič reklamní plachty plzeň, a to díky jeho rozměrům. 

Lze je využít v hustě zastavených částech města. 

Nejvíce jsou používány na zastávkách městské hromadné dopravy, metra, železničních stanicích, mohou být zavěšeny na sloupech veřejného osvětlení, nebo jsou volně stojící.

Panely a převěsy na mostech a lávkách

Jedná se o reklamu, která se umisťuje na železniční a silniční mosty nebo na pěší lávky pomocí plošiny plzeň

Hlavním úkolem této reklamy je především informovat nebo navigovat. 

Největší účinky má především ve městech s hustou dopravou.