Vrácení, započtení a propadnutí kauce – Zákony České republiky

(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání. (2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči pokuta a povinnost k úhradě nákladů…

Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění – Zákony České republiky

(1) Řidičská oprávnění udělená na základě předpisů platných do 30. června 1964 platí po nabytí účinnosti zákona v tomto rozsahu: a) řidičské oprávnění řidiče I. nebo II. třídy opravňuje k řízení motorových…

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob – Zákony České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla a) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. a) přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na…

Vztah ke správnímu řádu – Zákony České republiky

(1) Jestliže se žadateli o udělení řidičského oprávnění anebo o rozšíření řidičského oprávnění podle § 92 vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli vydá řidičský průkaz s uděleným nebo s…

Online-Stellen­suche in der Schweiz

Die Schweiz bietet mit ihrer dynamischen Wirtschaft und hohen Lebensqualität viele attraktive Jobmöglichkeiten. Die Suche nach einer passenden Stelle kann jedoch gerade für Berufseinsteiger oder Quereinsteiger herausfordernd sein. Um Ihre Suche…

Přestupky fyzických osob – Zákony české republiky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích a) řídí vozidlo, 1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační…

Přestupek provozovatele vozidla – Zákony České republiky

(1) Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích…

Kvalitní SEO služby pro úspěšný firemní web

V dnešní digitální době je pro úspěch webové stránky nezbytné mít kvalitní SEO služby. Správné optimalizování webu pro vyhledávače se stalo klíčovým faktorem při zvyšování viditelnosti a návštěvnosti stránky. Kvalitní…

Vybírání kauce – Zákony České republiky

(1) Policista je při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3500 Kč do 50000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze spáchání…

Zajištění vozidla – Zákony České republiky

(1) Je-li policista oprávněn vybrat kauci a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže policista řidiči jízdu na nejbližší místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení…